Kemivärlden Biotech med Kemisk Tidskrift är Skandinaviens största tidning på området kemi, kemiteknik och bioteknik. Tidningen är både en branschtidning och en facktidning.

Som branschtidning fokuserar vi på industrin, Vår definition av kemiindustrin är att den finns överallt där kemisk verksamhet bedrivs. Kemivärlden täcker ett mycket brett område!

Som facktidning fokuserar vi på forskning och utveckling samt på utbildningsfrågor.

Tidningen är medlemstidning för Svenska Kemistsamfundet och Svenska Kemiingenjörers Riksförening (SKR).Tidningen går ut till samtliga SwedenBios medlemsföretag samt till medlemmarna i föreningen SwedNanoTech.

Boel_J

Boel Jönsson, Chefredaktör
Tel: +46 (0)8-670 41 08
e-post: boel.j@mentoronline.se

 

Erika

Erika Lindbom Sierakowiak, Reporter (mammaledig)
Tel: +46 (0)73-682 53 06
e-post: erika.lindbom@mentoronline.se 

 

 

svkemi

Kemivärlden Biotech med Kemisk Tidskrift är medlemstidning för Svenska Kemistsamfundet.

Svenska Kemistsamfundet är en ideell förening för landets universitetsutbildade kemister, kemiingenjörer och närliggande yrkesgrupper med inriktning på kemi, med ämnesorienterade sektioner.
Föreningen är också öppen för alla kemiintresserade.
Föreningens ändamål är att främja utvecklingen av kemin och dess tillämpningar.
Man arbetar på alla nivåer från skola till akademi genom att arrangera konferenser, temadagar, lärarfortbildningar, dela ut stipendier och priser. Ett exempel är Berzeliusdagarna som hålls varje år för cirka 300 gymnasieelever. Se www.berzeliusdagarna.se

Ett medlemskap ger tillgång till allt detta plus tidningen Kemivärlden Biotech med Kemisk Tidskrift.

Läs mer på hemsidan www.chemsoc.se


skr
Svenska Kemiingenjörers Riksförening, SKR, är den största av sektionerna inom Svenska Kemistsamfundet och vill verka för professionellt erfarenhetsutbyte mellan kemiingenjörer i olika delar av samhället och kontakter mellan äldre och yngre. Det sker genom evenemang, studiebesök och stipendier.

Varje år delas SKRs kemiteknikpris ut.

Läs mer här


swedenbio
Kemivärlden Biotech med Kemisk Tidskrift går ut till alla medlemsföretagen i branschorganisationen SwedenBio.

SwedenBIO är en branschorganisation för företag inom life sciencesektorn. De cirka 200 medlemsföretagen verkar inom läkemedelsindustrin, bio- och/eller medicinteknik samt diagnostik.

Läs mer på hemsidan www.swedenbio.se


nano
Kemivärlden Biotech med Kemisk Tidskrift går ut till alla medlemmar i paraplyorganisationen SwedNanotech.

SwedNanoTech är en relativ ny paraplyorganisation för svenska nanoteknikaktörer. Föreningen bildades år 2010 för att profilera Sverige som framstående på ett av världens hetaste forskningsområden, både inom forskning och produkter.
Organisationen vill bygga broar mellan nya och gamla företag samt mellan företag och forskning för att dra nytta av Sveriges försprång inom området.

Läs mer på hemsidan www.swednanotech.com

 

 

 

 

 

Saknar du något eller har du synpunkter på Kemivärlden Biotech med Kemisk Tidskrift? Välkommen att kontakta oss per e-post eller telefon!

 

Kemivärlden Biotech med Kemisk Tidskrift
Box 72001
181 72 LIDINGÖ
Besöksadress: Tryffelslingan 10
Telefon: +46 (0)8-670 41 00
Telefax: +46 (0)8-679 90 50

Sök

Prenumerera